Sunnudagur 23.10.2016 - 18:08 - Lokað fyrir ummæli

Afrek og meintar syndir síðustu ríkisstjórnar

Í umræðum og í pistlum vefmiðla sé ég að ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna 2009-2013 er borin ýmsum sökum, því miður oft ómaklega. Förum aðeins yfir það.

 • „Alls kyns skattar voru hækkaðir og bætur skertar.“

Já, rétt. En enginn gerir slíkt að gamni sínu. Stjórnin tók við gati á ríkissjóði eftir hrunið sem nam 216 milljörðum króna 2008. Því var mætt með niðurskurði að sirka tveimur þriðju og nýrri tekjuöflun að sirka einum þriðja. Slíkar aðgerðir eru mjög sársaukafullar og lítt til vinsælda fallnar. En árangurinn varð sá að stjórnin skilaði af sér hallalausum ríkissjóði 2013 (-0,7 ma. kr. skv. ríkisreikningi). Það er afrek í rústabjörgun; afrek sem sú ríkisstjórn sem nú situr – og við öll – höfum notið góðs af.

 • „Nýja stjórnarskráin var ekki kláruð.“

Nei, það tókst ekki að klára nýju stjórnarskrána á síðasta kjörtímabili. En það var vitaskuld umrædd ríkisstjórn, undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur sem hefur alla tíð verið ötul baráttukona fyrir stjórnkerfisumbótum, sem setti stjórnarskrármálið af stað – í opnu og lýðræðislegu ferli sem var til fyrirmyndar. Það tókst að semja fullbúin drög að stjórnarskrá 2011 og setja þau í þjóðaratkvæði 2012. Sennilega var ekki raunsætt að ná lokaáfanga í málinu á einu kjörtímabili, sérstaklega með stjórnarandstöðu sem var í harðri baráttu og grenjandi málþófi gegn því. Nýja stjórnarskráin lifir hins vegar – og sem betur fer – góðu lífi og tekur vonandi gildi í lok næsta kjörtímabils.

 • „Sjóvá var bjargað.“

Sjóvá var skólabókardæmi um áhættusækni og óðafrjálshyggju sem fékk að vaða uppi með lágmarks eftirliti. Stjórnendur tryggingafélagsins töpuðu bótasjóðum þess í fjárfestingarævintýrum sem fóru langt út fyrir mörk eðlilegs umboðs þeirra fyrir hönd tryggingataka fortíðar og nútíðar. Það eru nefnilega tryggingatakarnir sem eiga bótasjóðina í reynd; þeir eru m.a. notaðir til að greiða bruna-, slysa-, örorku- og dánarbætur til fólks sem hefur orðið fyrir áföllum og tjóni. Ef félagið hefði verið látið fara í gjaldþrot hefðu tjónþolar setið eftir með sárt ennið. Það hefði ekki aðeins verið reiðarslag fyrir marga þeirra persónulega, heldur einnig rýrt traust til vátryggingastarfsemi á Íslandi um langa framtíð. Hluthafar í Sjóvá töpuðu vitaskuld hlutafé sínu, ríkið eignaðist félagið að 3/4 og hefur sem betur fer náð meirihluta af kostnaðinum við björgunina til baka (sjá einnig hér, bls. 27 o.áfr.). Sökin í Sjóvá-málinu er ekki þeirra sem þurftu að taka til eftir óðu kapítalistana, heldur þeirra sem skópu það hugarfar og praktíseruðu þá viðskiptahætti sem leiddu til hrunsins.

 • „SpKef var bjargað.“

Sparisjóðurinn í Keflavík var einstaklega illa rekinn í samkrulli viðskipta og pólitíkur. Gríðarlegt tap hans í hruninu kom aðeins smám saman í ljós eftir því sem kafað var dýpra ofan í bækurnar. Hann er eina íslenska fjármálastofnunin sem átti ekki nægar eignir fyrir innistæðum. Ríkissjóður varð því að hlaupa undir bagga með honum til að verja innistæður, sbr. yfirlýsingu Geirs H. Haarde frá október 2008 um að allar innistæður í íslenskum bönkum yrðu tryggðar. Sjóðurinn endaði að lokum inni í Landsbankanum.

 • „Skuldir fólks ruku upp.“

Já, krónan féll um helming í hruninu og því fylgdi mikil verðbólga, sem hækkar verðtryggðar skuldir fólks. Í gegn um krónuna verður ógætileg hagstjórn sjálfkrafa að vandamáli alls almennings. Ríkissjóður var galtómur (sbr. fyrsta punktinn) og því takmarkað svigrúm til að hjálpa skuldurum. Ráðist var í 110% leiðina sem hafði þann stóra kost að vera á kostnað lánveitenda, ekki skattborgara. Greiðslujöfnunarvísitala var virkjuð (hún lækkar afborganir verðtryggðra lána þegar vísitala hækkar langt umfram laun), sett lög um greiðsluaðlögun, sett á fót embætti umboðsmanns skuldara o.m.fl. En rót vandans var að sjálfsögðu hagstjórnin í aðdraganda hrunsins og krónan okkar margblessuð.

 • „Bankarnir voru einkavæddir/afhentir kröfuhöfum.“

Bankarnir voru hvorki einkavæddir né „afhentir kröfuhöfum“. En það var tekin ákvörðun um að ríkissjóður legði ekki fram eigið fé (hlutafé) Arion banka og Íslandsbanka nema að litlu leyti. Hefði ríkissjóður gert það hefðu skattgreiðendur tekið alla áhættu og ábyrgð á rekstri þriggja banka. Þá voru framundan gengislánadómar og alls kyns óvissa önnur um virði lánasafna. Eiginfjárframlög til allra bankanna hefðu numið vel á fjórða hundrað milljarða króna meðan ríkissjóður var galtómur.

Þetta var rétt ákvörðun í stöðunni, eins og sýndi sig síðar, þegar bankarnir komust hvort eð er í eigu ríkisins sem hluti af krónueignum sem kröfuhafar skildu eftir gegn því að sleppa út úr höftum með allar erlendu eignir föllnu bankanna.

 • „Kröfuhöfum var gefið skotleyfi á heimilin.“

Þetta er innihaldslaus frasi. Stjórnvöld, hver sem þau eru, hafa engin ráð – innan ramma réttarríkisins – til að breyta einhliða höfuðstól eða skilmálum þegar gerðra löglegra lánasamninga. Lög geta jú ekki verið afturvirk, löglegir samningar skulu standa og engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema fullar bætur komi fyrir. Það var því aldrei möguleiki, þó menn hefðu viljað, að grípa inn í efni eða efndir lánasamninga. Sú staðreynd er óháð því hvernig eignarhaldi á bönkum var eða er háttað. Hins vegar var unnt að grípa til ýmis konar mótvægisaðgerða til að létta fólki róðurinn eftir föngum. Síðasta ríkisstjórn beindi þeim aðgerðum, til dæmis vaxta- og barnabótum, fyrst og fremst til þeirra sem höllustum fæti stóðu, þ.e. fólks með lægri tekjur og slæma skuldastöðu. Vitaskuld hefði verið æskilegra að gera meira fyrir fleiri, en ríkissjóður var því miður ekki aflögufær.

Að auki er það svo að aðeins lítill hluti fasteignalána heimilanna var í bókum Arion og Íslandsbanka (bankanna sem kröfuhafar áttu óbeint hlut í) eftir hrun. Íbúðalánasjóður var vitaskuld með stóran hlut, en bankarnir höfðu pakkað íbúðalánasöfnum sínum inn í „sértryggð skuldabréf“ fyrir hrun og selt þau m.a. lífeyrissjóðum. Þá hafði Seðlabanki Íslands eignast talsvert af þessum lánum þegar hann gekk að veðum hjá Kaupþingi og Glitni. Kröfuhafarnir hefðu því ekki ráðið miklu um innheimtu íslenskra íbúða- og neytendalána jafnvel þótt þeir hefðu beina aðkomu að stjórnun nýju bankanna, sem þeir höfðu ekki.

Gleymum því ekki að það var fall krónunnar sem stökkbreytti gengistryggðum lánum og olli verðbólguskoti sem hækkaði verðtryggðu lánin. Svo það sé endurtekið: vond hagstjórn og slælegt eftirlit bitnar á almenningi í gegn um íslensku krónuna. Hún er okkur gríðarlega dýr.

 • „Það hefði átt að frysta vísitöluna.“

Það er ekki unnt að krukka í vísitölur sem notaðar eru til verðtryggingar lána skv. þegar gerðum lánasamningum. Til eru 2-3 dómafordæmi Hæstaréttar (t.d. „Samvinnusjóðsmálið“ frá 1990) sem gera þetta alveg skýrt: allar breytingar á grundvelli vísitalna þurfa að vera minniháttar og málefnalegar. Tilraunir til að „frysta vísitölu“ hefðu því verið dæmdar ólöglegar. Hitt er annað mál að svokölluð „greiðslujöfnunarvísitala“ var virkjuð eins og áður var nefnt, sem tók af allramesta kúfinn.

— o —

Ég gæti haldið áfram en læt hér staðar numið í bili. Þigg ábendingar um fleiri umfjöllunarefni í athugasemdum.

Mér sárnar þegar fólkið sem tók að sér rústabjörgunina í síðustu ríkisstjórn af mikilli ósérhlífni er haft fyrir rangri sök, og jafnvel hengt sem bakarar fyrir smið. Ekki tókst allt jafn vel sem síðasta ríkisstjórn ætlaði sér, en heilt yfir vann hún afrek. Ég myndi sjálfur helst gagnrýna hana – og þá með því að vera vitur eftir á – fyrir að hafa færst of mikið í fang. Hún reyndi að koma of mörgum góðum og þörfum umbótamálum í gegn samhliða risavöxnu þrekvirkinu í efnahagsmálunum, hafandi mjög nauman og jafnvel engan meirihluta á Alþingi (þökk sé villiköttum VG, mikil er ábyrgð þeirra) – og aðeins eitt kjörtímabil til að vinna með. Væntingarnar voru því sennilega spenntar of hátt og vonbrigðin því meiri sem því nemur. Hins vegar er ekki endilega sanngjarnt að dæma eftir væntingunum, heldur eftir árangrinum eins og hann varð, miðað við fordæmalausar aðstæður. Í því efni þarf enginn að skammast sín; þvert á móti.

Flokkar: Stjórnmál og samfélag

«

Ummæli (5)

 • Mjög góð samantekt.

 • Ásmundur

  Hárrétt. Síðasta ríkisstjórn vann þrekvirki. Sérstaklega dáðist ég að framgöngu Steingríms J þó að aldrei hafi ég kosið VG.

  Skömm villikattanna er mikil. Að styðja ríkisstjórn en krefjast þess að hún fari ekki eftir eigin málefnasamningi er með ólíkindum.

 • En þú skautar frjálslega framhjá þeim hluta þegar starfsfólk Landsbankan fékk hlut í banknum gefins og er nú að selja hann og græða fáranlega upphæðir. Hvers vegna engin hefur talað um það finnst mér merkilegt.

  Árni Páll klúðraði svo stjórnaskrá málinu. Það má alveg tala hreina íslensku með það. Samdi við minnihlutan og frysti málið. Enda Jóhanna hætt sem formaður flokksins.

  • Einhverjir gætu bent á að það að starfsfólk eignist hluti í fyrirtækjunum sé í anda Marx, þ.e. þar sé dregið úr arðráni og hlutur vinnunnar aukinn á kostnað hlutar kapítalsins. Við þekkjum svona fyrirkomulag líka vel í sprotabransanum. – Ég hef ekki kynnt mér þetta hvatakerfi Landsbankans í þaula en skilst að það hafi byggst á heimtum tiltekinna lánasafna, sem væntanlega hafa verið mikilvæg fyrir hag bankans. Tel mig ekki hafa nægar upplýsingar um þetta til að hafa afgerandi skoðun á því.

   Varðandi afgreiðslu stjórnarskrármálsins undir lok vorþingsins 2013 þá einkenndist hún af tímapressu. Þar hefði vissulega mátt halda betur á málum taktískt en ég er ekki viss um að það hafi í reynd breytt miklu í stóru myndinni. Það hefði aldrei náðst að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um fullbúna og endanlega stjórnarskrá (eins og þarf að gera að mínu mati) á síðasta kjörtímabili, sama hvað Árni Páll gerði eða gerði ekki. Lokaafgreiðsla málsins þarf vandaðan undirbúning og að menn gefi sér þann tíma sem þarf.

 • Marinó G Njálsson

  Með fullri virðingu, Vilhjálmur, þá heitir það að einkavæða, þegar hlutafélögum í 100% eigu ríkissjóðs er komið að 87-95% í eigu annarra aðila en ríkisins. Það skiptir engu máli hvernig það var gert. Nýja Kaupþing (nú Arion banki) og Nýi Glitnir (nú Íslandsbanki) voru EINKAVÆDDIR. Hvers vegna ertu svona viðkvæmur fyrir þessari staðreynd?

  Og varðandi áhættuna, þá var munurinn ekki svo mikill. Rétt er að krafan var í upphafi 385 ma.kr., en þá var miðað við mun stærri efnahagsreikning bankanna eða 3.850 ma.kr. Endanlegur stofnefnahagsreikningur bankanna varð hins vegar 1.765 ma.kr. eða vel innan helmingur. Með sömu hlutföllum hefði framlag ríkisins því þurft að vera 176,5 ma.kr. miðað við 10% eiginfjárhlutfall, en 282,4 ma.kr. miðað við 16% hlutfall sem FME gerði kröfu um þegar þarna var komið. Framlag ríkisins varð 190 ma.kr. og fyrir það fékk það 81% hlut í NBI hf. (nú Landsbankinn), 13% hlut í Nýja Kaupþingi og 5% hlut í Nýja Glitni. Kröfuhafar lögðu fram 156 ma.kr. og fyrir þá upphæð fengu þeir 19% í NBI hf., 87% í Nýja Kaupþingi og 95% í Nýja Glitni. ALLT eiginfjárframlag hrunbankanna fólst í möndli í kringum lánasöfnin sem fylgdi ENGIN áhætta, meðan ALLT eiginfjárframlag ríkissjóðs var lagt fram í víkjandi lánum eða ríkisskuldabréfum og tók því ríkið áfram ALLA áhættuna, en þrotabúin ENGA!

  Mínar tölur eru úr skýrslu fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna, þannig að hann hefur eitthvað endurskoðað tölurnar frá þessari fréttatilklynningu. Hann fer síðan frjálslega með sannleikann, þegar hann nefnir ekki að þessari á fjórða hundrað milljarðar voru miðaðir við ríflega tvöfaldan efnahagsreikning, en sleppir að nefna hver þörfin hefði verið miðað við sambærilega eiginfjárkröfu fyrir endanlegan efnahagsreikning.

  Ég kannast ekki við að „bankarnir“ í fleirtölu hafi komist aftur í eigu ríkisins í gegn um stöðugleikaframlag. Það var „banki“ í einfölu.

  Jú, það var gefið skotleyfi og einmitt sértryggðu skuldabréfin eru besta sönnun þess. 92 ma.kr. voru píndir út úr litlum og meðalstórum fyrirtækjum svo hægt væri að greiða kröfuhöfum og borga starfsfólki Landsbankans verðlaun fyrir árangurinn. Hvað er það annað en skotleyfi? Stöðugleikaframlagið var líka afleiðing af því að bankarnir gengu lengra fram í innheimtum sínum, en nam sannvirði lánanna sem þeir tóku yfir. Höfum í huga að þetta sannvirði átti að endurspegla greiðslugetu lántaka við góðar efnahagslegar aðstæður. Nú er sem sagt búið að hækka þetta sannvirði um hátt í 400 ma.kr. sem segir mér að gengið er mun lengra í innheimtunni, en forsendur matsins sagði til um. Vissulega voru efri og neðri mörk á þessu mati, en að endurmat lánasafna sé núna komið í efri mörkin, segir mér að gefin voru út fyrirmæli um að efri mörkin ættu að gilda og tryggja kröfuhöfum allar þær heimtur sem svigrúm samninga SJS við þá gaf.

Höfundur